Net

Àngel Marginet

Proposta per al redisseny dels serveis de neteja de la ciutat de Terrassa. Partint de l’intenció del consistori en millorar l’actual servei, el projecte vol incidir en l’acostament cap el ciutadà mitjançant un llenguatge gràfic més proper on l’objectiu és que a la ciutat els únic elements que apareguin al carrer siguin les fulles dels arbres. La fulla que serveix de pauta per al tractament gràfic és la del lledoner. El projecte contempla les aplicacions de tot el servei, fins i tot la deixallària.