Interiors – Menjador Social

Clara Aura Sirvent

Ubicació: Vapor Ros, Terrassa

L’objecte del projecte és donar resposta a un menjador social de caràcter públic on es garanteixi la cobertura d’una part de les necessitats bàsiques de les persones sense recursos.

La proposta aborda una intervenció a través del disseny dins l’àmbit social. Ambla voluntat de dur a terme un projecte simple que doni cabuda a 100 persones diàries es planteja una bona relació d’espais interiors, una austera utilització de materials i una optimització de les instal·lacions. En definitiva un projecte de mínims abordat amb la màxima del disseny com a fil conductor.