Interiors – Flesh and Bone

Alba Pérez

La dansa és un art on s’utilitza el moviment del cos usualment amb música, com una for­ma d’expressió, d’interacció social, amb finalitat d’entreteniment, artística o religiosa. La dansa també és una forma de comunicació, ja que s’utilitza el llenguatge no verbal entre els éssers humans, on el ballarí o ballarina expressa sentiments i emocions a través dels seus moviments i gestos.

La dansa en si mateixa és una forma d’expressió. L’espai objecte del projecte vol ser un lloc on els joves puguin expressar-se de diferents for­mes i també poder conèixer gent de diferents entorns.

Un dels conceptes principals amb el que es treballa és amb el de conservar l’estat original de l’espai interior. L’edifici posseeix una essència que cal preservar. Fent un paral·lelisme entre l’edifici i la dansa, darrere del que veiem hi ha molt més. La dansa a primera aparença ens sembla un ball fi, bell i agradable però darrere d’ella hi ha sacrifici, hores d’entrenament i dolor.

Per aquest motiu es treuen tots els recobriments de guix de l’edifici buscant el seu estat més original, l’obra de maó vist. L’obra vista deixa veure la pell interior original de l’edifici ressaltant el seu valor més que els propis acabats de la intervenció. També per tal d’emfatitzar el respecte a l’estructura original tots els elements de mobiliari, la il·luminació o els miralls de les sales d’entrenament es separaran 30cm.