Interiors – Refugi d’animals

Mireia Noguera

La idea inicial del projecte era fer un refugi d’animals. Aquesta idea també incorporava, a més del refugi un espai veterinari i altres serveis pels animals.

La idea va anant evolucionant, i com que a la ciutat ja hi ha una protectora, va sorgir la idea de crear un espai destinat als animals més desfavorits que no tinguessin cabuda en la protectora ja existent i així no caldrien famílies d’acollida per aquests animals.

La majoria de refugis funcionen gràcies al voluntariat, que treballa desinteressadament pel benestar dels animals.

Per aquest motiu el plantejament del projecte, és crear un espai que faci de suport a la protectora d’animals de Terrassa. És a dir, crear un espai que pugui acollir els animals més desfavorits i fer-se’n càrrec durant la seva estada en el refugi, i fins que algú els pugui adoptar.

Per poder tractar els animals fa falta incorporar una clínica veterinària, i per la higiene una perruqueria on poder rentar-los.

Aquests dos serveis estan a disposició de la gent del barri així, permetent aconseguir uns diners pel manteniment de l’edifici i s’’aprofita per donar importància a la zona de refugi, ja que la gent pot passejar-se per l’edifici i fins i tot tenir cura dels animals durant una estona.