Interiors – Centre per Joves amb Sindrome Down

Maria Granell

La rehabilitació de l’edifici té com a objectiu continuar donant-li un ús social a l’edifici.

La proposta consisteix en crear un centre de treball especial per a persones discapacitades i que aquestes disposin d’una llar compartida i d’una feina remunerada.

S’ha dividit l’espai en dos: negoci i habitatge:

Pel que fa a l’apartat del negoci, l’activitat del centre és un restaurant de menjar ràpid, selecte i de qualitat. Està pensat que el treball el desenvolupin tots els nois discapacitats que hi viuen, juntament amb uns monitors.

La zona de l’habitatge està destinada exclusivament pels nois i un monitor que els tutoritza

durant la nit.

L’espai que es vol crear té una funció pública i és un servei social que permet a un grup de nois viure la seva vida, tenir un lloc de treball, ser autosuficients i sentir-se integrats a la societat.