Gràfic – Yournal

Gabriel Horcajada

La creació de la identitat corporativa d’aquesta plataforma web, així com les aplicacions adients que permetin la promoció d’aquesta a tot arreu. Oferir als usuaris un espai de promoció, creat bàsicament per a ells, on donar a conèixer el seu treball en aquesta especialitat fotogràfica, amb millors opcions que les que ofereix la competència.

Diferenciar-nos de la resta de xarxes socials generalistes que, si bé s’utilitzen també com a mode de promoció per milions de persones, no són tan especialitzades com la nostra. Oferir alternatives als bancs d’imatges, amb altres opcions cap a l’usuari com la possibilitat de comentar, votar, compartir, descarregar i imprimir les fotografies amb un tracte més proper i humà.