Gràfic – Món

Anna Escofet

La idea de la creació d’una escola d’idiomes diferent neix de la necessitat de buscar la motivació i les ganes d’aprendre dels joves. A Espanya, els joves estan en un moment complicat en el món professional, ja que la situació laboral no dóna suficients oportunitats als joves estudiants.

Als joves els crida l’atenció conèixer persones amb diferents punts de vista de veure i d’interpretar el món. Viatjar permet visitar països i els idiomes ajuden a entendre i descobrir noves cultures i poder comunicar-te amb diferents tipus de persona.

La creació de l’escola d’idiomes món busca motivar als joves a fer tot el que es proposin per tal que creguin en ells mateixos i puguin arribar a tenir un bon futur personal i professional gràcies a l’aprenentatge d’un nou idioma i a noves experiències.