Efímera – Observatori

Daniel Aragonés

El motiu principal de la intervenció és crear un element que permeti captar la llum natural, permetent analitzar les diferents sensacions que generen els canvis de posició del sol durant el dia i les diferents estacions.

El projecte es concreta a través d’una s`sèrie de cubs foradats per la part superior. L’obertura d’aquests pateixen petites modificacions que permeten observar les diferències que es produeixen en el mateix espai.

Es construeix amb un sistema modular de bastides i amb un doble revestiment de lones de PVC, que asseguren una màxima estanquitat a la llum ambiental.

El fàcil transport permet experimentar amb la llum natural a diferents localitzacions geogràfiques aconseguint un desenvolupament d’un espai contemplatiu de caràcter efímer.