Interiors – Centre Equinoteràpia

Anna Sau Domingo

Ubicació: Ca n’ Ustrell, Sabadell

El projecte aborda la transformació d’un espai agrícola en un equipament social: el tractament mitjançant el contacte amb els cavalls de persones amb discapacitat física i/o psicològica.

El projecte es vertebra en 3 idees principals: la divisió de la nau en dues parts (cavalls i persones), la relació de l’espai interior amb el paisatge immediat i la relació de la nau a través del terra i la coberta.

Formalment, sorgeixen uns volums que surten del paviment i de la coberta, diferenciant les diferents zones interiors cobertes i descobertes i definint els espais servidors i servits. Els paviments, en permanent diàleg amb el paisatge, entren i surten sense un límit definit. Un mur divisori i de seguretat, contenidor de palla i emmagatzematge, forma un element viu, connectat amb el referent de la natura.