Exposició: Tradició 2.0 (Disseny d’Interiors)

La tradició són aquells coneixements i costums acumulats que ens vinculen a un lloc i a la comunitat que l’habita. Dins d’aquest patrimoni cultural existeix una part vinculada a l’espai – com habitar-lo i com construir-lo – que forma part d’una memòria que els estudiants veuen molt llunyana. La TRADICIÓ 2.0 pretén l’aproximació a la revisió d’aquest passat a traves del filtre de l’actualitat tecnològica, estètica i funcional d’igual manera que els nous valors mediambientals tendeixen a recuperar i a rellegir solucions del passat. La TRADICIÓ 2.0 busca encetar un debat mitjançant una sèrie de xerrades i exposicions extracurriculars, on la interacció entre els diferents agents – dissenyadors, alumnes i usuaris – generi elements de reflexió a l’hora d’encarar els diferents projectes proposats.

Dates: del 7 de novembre al 12 de desembre
Inauguració: dijous 7 de novembre a les 20 h
Lloc: Terrassa Escola Municipal d’Art