Col·laboradors

L’Escola Municipal d’Art i Disseny té la voluntat d’obrir-se al món empresarial i a d’altres entitats socials per buscar sinèrgies i vincles de col·laboració, que puguin afavorir els objectius docents del  Projecte Educatiu de Centre.

Estem molt satisfets de fer constar que les empreses inscrites en aquest document, col·laboren amb l’Escola d’Art amb conferències, visites a les seves seus, donacions de llibres, acollir alumnes en pràctiques i/o participant en projectes formatius i docents.