Projectes interns

Projectes destinats a fer tallers i activitats que promoguin l’intercanvi d’experiències artístiques i pedagògiques entre l’alumnat i el professorat de l’Escola Art i Disseny, la Facultat de Belles Arts de Barcelona, els instituts públics de secundària de la ciutat.