Disseny Gràfic

Horari: Tardes de dilluns a divendres
Modalitat: Presencial

Idioma: Català, Castellà, Anglès
Període lectiu: Setembre a juny

Preu: Consultar
Preinscripció i matrícula: Consultar dates

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Gràfica publicitària (LOE) / Gràfica Interactiva (LOE)

Organització curricular

L’organització curricular 3×2 és una fórmula que fa possible poder cursar els cicles formatius de grau superior de Gràfica publicitària i Gràfica interactiva en tres cursos acadèmics i obtenir les dues titulacions.

D’aquesta manera es poden rendibilitzar els recursos educatius i els continguts curriculars comuns a ambdós cicles, a la vegada que es permet a l’alumnat ampliar els seus coneixements més eficientment.

Els criteris que permeten aquesta organització són els següents:

 • Continguts curriculars convalidables
 • Consideració del mòdul de Projectes parcialment comú
 • Agrupació dels continguts comuns a primer curs
 • Especialització a segon i tercer curs
 • Realització dels Projectes Integrats que contemplin continguts relacionats de les dues especialitats
L’organització consisteix en un itinerari amb ràtio variable que es concreta en aquesta seqüència:

1r Curs:
 • continguts comuns dels dos cicles
 • 30 alumnes


2n Curs:

 • continguts d’especialització de Gràfica publicitària
 • 30 alumnes


3r Curs:

 • continguts d’especialització de Gràfica interactiva
 • 15 alumnes

1r Curs continguts comuns

 • Fonaments de la representació i expressió visual: 99 hores 6ECTS
 • Mitjans informàtics: 99 hores 6ECTS
 • Teoria de la imatge: 66 hores 3ECTS
 • Fotografia: 99 hores 6ECTS
 • Formació i orientació laboral: 66 hores 3ECTS
 • Història de la imatge: 66 hores 4ECTS
 • Projectes de gràfica: 195 hores 10ECTS *
 • Fonaments del disseny gràfic I : 33 hores 2ECTS
 • Llenguatge i tecnologia audiovisual: 198 hores 12ECTS
 • Tipografia I : 99 hores 6ECTS


2n Curs continguts d’especialització de gràfica publicitària

 • Història de la imatge publicitària: 33 hores 2ECTS
 • Projectes de gràfica publicitària: 223 hores 18ECTS *
 • Comunicació integral del projecte publicitari: 81 hores 5ECTS
 • Projecte integrat de gràfica publicitària: 99 hores 10ECTS
 • Fonaments del disseny gràfic II: 66 hores 4ECTS
 • Teoria de la publicitat i el màrqueting: 99 hores 5ECTS
 • Tipografia II : 99 hores 6ECTS


3r Curs continguts d’especialització de gràfica interactiva

 • Història de la imatge audiovisual i multimèdia: 33 hores 2ECTS
 • Projectes de gràfica interactiva: 223 hores 11ECTS
 • Comunicació integral del projecte interactiu: 81 hores 5ECTS
 • Projecte integrat de gràfica interactiva: 99 hores 10ECTS
 • Interfícies gràfiques d’usuari: 165 hores 12ECTS
 • Llenguatge de programació: 132 hores 6ECTS
 • FCT: 560 hores (280 hores de cada cicle) 12 + 12 ECTS
 • Projectes integrats relacionats que contemplin les dues especialitats

 

*Aquest mòdul es pot cursar en anglès de forma opcional

1. Accès Directe:

 • Batxillerat Artístic
 • Graduat en Arts Aplicades de la mateixa familia o estudis equivalents o superiors.

2. Accés amb prova específica:

 • COU, FP 2, Batxillerat o estudis equivalents.
 • Qui disposi del títol de Tècnic d’Arts Plàstiques i Disseny i sigui major de 18 anys, o que els compleixi durant l’any de la realització de la prova.

3. Accés amb prova comuna i específica:

 • Alumnes sense requisits acadèmics majors de 19 anys o que els compleixin durant l’any de la realització de la prova.

4. Exempcions a la prova d’accès.

La voluntat del Centre és donar continuïtat als estudiants que mantenen algun vincle amb l’Escola municipal d’Art i Disseny Terrassa. Aquest principi determina els següents criteris de selecció:

1r Tindran prioritat els alumnes matriculats al Centre:

 • De segon curs
 • De monogràfics
 • De projecte final de cicle

Per establir l’odre entre els aspirants es tindrà en compte el seu expedient acadèmic. En concret, es contemplarà la seva nota mitjana de Cicle (1r + 2n curs).

Consideracions:

 • Cal tenir el mòdul de Projectes aprovat
 • La nota dels mòduls suspesos serà la que consti a l’expedient
 • La nota dels mòduls pendents es considerarà igual a 4.

 

2n Si encara es disposa de places, es farà extensiva l’oferta als exalumnes de l’Escola.

 

3er En darrer terme s’obrirà la matrícula a alumnes formats en altres Centres.

En els dos darrers supòsits, i seguint el criteri establert pels alumnes matriculats a l’Escola, es tindrà en compte l’expedient acadèmic dels aspirants.

La gestió de la temporització d’aquest procés, demana l’establiment d’un període de preinscripció intern, per tal que els estudiants interessats determinin el seu compromís de seguir, reprendre o iniciar els seus estudis en el nostre Centre.

Professors

Jordi Altarriba

JORDI ALTARRIBA VILARASAU

LLICENCIAT EN BELLES ARTS

Anna Boix

ANNA BOIX AGUILANIEDO

ADVOCADA
Javier Córcoles

JAVIER CÓRCOLES MARTÍNEZ

LLICENCIAT EN COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL

Gemma Garcia

GEMMA GARCIA LLINARES

LLICENCIADA EN FILOSOFIA I LLETRES
Judith Gràcia

JUDITH GRÀCIA MONT

LLICENCIADA EN BELLES ARTS
Maika Sangüesa

MAIKA SANGÜESA NOVELLÓN

LLICENCIADA EN BELLES ARTS
Artur Sansó

ARTUR SANSÓ RAMON

LLICENCIAT EN BELLES ARTS
Petra Schieck

PETRA SCHIECK

LLICENCIADA EN COMUNICACIÓ VISUAL

Alfred Trujillo

ALFRED TRUJILLO ARDERIU

TÈCNIC SUPERIOR EN IL·LUSTRACIÓ

Gabriel Verderi

GABRIEL VERDERI GUTIÉRREZ

LLICENCIAT EN BELLES ARTS

Projectes